Promotion

Udaas Shayari

Sahma sahma dara sa rahta hai 5/5 (1)

सहमा सहमा डरा सा रहता है, 
जाने क्यूँ जी भरा सा रहता है? 

Please rate this